مشاهده‌ی دسته : پروژه ها و اقدمات

خانهدسته بندی پروژه ها و اقدمات

پتروشیمی مهاباد

پروژه پتروشیمی مهاباد: راه‌اندازی سیستم مولتی 7 برای پتروشیمی مهاباد واقع در آذربایجان غربی توسط شرکت فنی و مهندسی تاسیساتی احمدی زر پروژه پتروشیمی مهاباد…