شرکت تاسیسات فنی و مهندسی احمدی زر
شرکت فنی و مهندسی احمدی زر در تاریخ XXX در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی با ..... نفر کار خود را در حوزه ...... آغاز نمود.

این شرکت در سال ..... جهت توسعه و پیشبرد اهداف خود در راستای خدمت رسانی به همشهریان و هموطنان گرانقدر ....

آنچه ما واقعا انجام می دهیم؟

تعمیر و راه اندازی سیستم های فوق پیشرفته گرمایشی و سرمایشی …

نسخه ما

نسخه تجویزی احمدی زر، دریافت خدمات در محل و …

تاریخ شروع

دریافت بهترین خدمات در حوزه فنی و مهندسی …

دیدار با تیم ما

جهت دیدار با تیم فنی شرکت احمدی زر می توانید....
مهندس احمدی زر

مهندس احمدی زر

کارکنان

خانم محمدی

کارکنان